Výberové konanie na obnovu bytového domu Gagarinova 1717, Trenčín

Na základe rozhodnutia vlastníkov bytov, vyhlasuje správca SBD Trenčín výberové konanie na práce na bytovom dome Gagarinova 1717, Trenčín. Ide o práce v tomto rozsahu:

  • zateplenie spodnej časti domu (soklíka) a rekonštrukcia podstienky (chodníka) okolo domu
  • oprava - rekonštrukcia dlaždíc pri vstupe do vchodov (22 vchodov)

Termín uzávierky 31.3.2019. Bližšie informácie poskytneme na tel. 0903 342 379 (zástupca vlastníkov) alebo 0903 473 567 (technický úsek SBD).